A.G. Leventis Foundation

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ιδρύθηκε επισήμως τον Μάιο του 1979 και μέχρι το τέλος του έτους είχε αρχίσει να λειτουργεί σε μικρή κλίμακα. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, το εύρος και ο όγκος των δραστηριοτήτων του αυξήθηκαν σταδιακά, και πλέον έχει στο ενεργητικό του πάνω από 25 χρόνια πλήρους λειτουργίας.

Οι κύριοι τομείς των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος καθορίστηκαν στις αρχές της ύπαρξής του. Στην πορεία εξελίχθηκαν οργανικά, αλλά παραμένουν πιστοί στις βασικές ιδρυτικές αρχές του. Οι Επίτροποι είχαν πάντα ως κατευθυντήριες γραμμές το εύρος και το φάσμα των φιλανθρωπικών ενδιαφερόντων του Α. Γ. Λεβέντη και εξακολουθούν να εστιάζουν κυρίως στον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην Κύπρο, την Ελλάδα και άλλα μέρη της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και του ελληνικού κόσμου.

 Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα έχει υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανισμών και εκδηλώσεων. Ωστόσο, οι περισσότερες δραστηριότητες αφορούν την αναστήλωση διαφόρων ιστορικών μνημείων, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας. Ακόμη, έχει μελετηθεί και επεκταθεί η ιδιωτική συλλογή του Α. Γ. Λεβέντη με έργα Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και 20ου αιώνα.

 Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, οι κύριες δραστηριότητες του Ιδρύματος επικεντρώνονται και πάλι στον πολιτισμό και την ιστορία της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς και στις κυπριακές και ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Το μεγαλύτερο βάρος έχει δοθεί στα πολιτιστικά, γλωσσικά, θρησκευτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα αυτών των κοινοτήτων. Με την πάροδο των χρόνων, αναπτύχθηκε ένα διεθνές πρόγραμμα υποστήριξης των ελληνικών σπουδών όλων των ιστορικών περιόδων, παράλληλα με τις προσπάθειες του Ιδρύματος για τη μελέτη και την ενίσχυση της παρουσίας των κυπριακών αρχαιοτήτων σε μουσεία του εξωτερικού.

Πρόθεση του Α. Γ. Λεβέντη ήταν πάντα να επισημοποιήσει τις φιλανθρωπικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της εταιρείας του στη Δυτική Αφρική, κατά συνέπεια η σύσταση του Ιδρύματος Λεβέντη Νιγηρίας το 1988 ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα, προκειμένου να συνεχιστούν τα προγράμματα αυτά. Έως τώρα, το κύριο αντικείμενό του είναι η ίδρυση γεωργικών σχολών στη Νιγηρία, οι οποίες ειδικεύονται σε καινοτόμους τρόπους εκπαίδευσης των μικροκαλλιεργητών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Αυτό το πρόγραμμα ίδρυσης σχολών επεκτάθηκε αργότερα και στην Γκάνα. Ακόμη, έχουν χρηματοδοτηθεί και άλλες πτυχές της εκπαίδευσης, καθώς και περιβαλλοντικοί, ιατρικοί και πολιτιστικοί σκοποί.

Το πρόγραμμα υποτροφιών, που ξεκίνησε ο ίδιος ο Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, σταδιακά συστηματοποιήθηκε και επεκτάθηκε, ωστόσο συνέχισε να αφορά αποκλειστικά την πανεπιστημιακή εκπαίδευση (τελευταία σε μεταπτυχιακό επίπεδο). Ο λόγος γι' αυτό είναι ιστορικός: μέχρι το 1992 δεν υπήρχε πανεπιστήμιο στην Κύπρο, και οι Κύπριοι στρέφονταν στην ανώτερη εκπαίδευση ως αποτέλεσμα των κατακλυσμικών συνεπειών της εισβολής του 1974 και της αποσταθεροποίησης που ακολούθησε. Το πρόγραμμα υποτροφιών είναι σταθερά το μεγαλύτερο πρόγραμμα όσον αφορά τις δαπάνες του Ιδρύματος. Επίσης, έχει υποστηριχθεί το νέο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 Πέρα από τα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, το Ίδρυμα έχει εστιάσει και σε άλλους τομείς, ενδεχομένως με μικρότερη ένταση αλλά με την ίδια συνέπεια για αρκετά χρόνια. Ο βασικότερος από αυτούς τους τομείς είναι το περιβάλλον, με προγράμματα στην Κύπρο, τη Δυτική Αφρική και αλλού, προσαρμοσμένα στα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει καθεμία από τις περιοχές αυτές. Ακόμη, έχει υποστηριχθεί η ιατρική έρευνα καθώς και ο έλεγχος και η θεραπεία των ασθενειών. Μερικά παραδείγματα είναι η χρηματοδότηση για καρδιαγγειακές έρευνες στο Λονδίνο, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής στη Λευκωσία, η εκστρατεία του Carter Center για την εξάλειψη της δρακουνκουλίασης στη Νιγηρία και η έρευνα στη δρεπανοκυτταρική αναιμία. Επίσης, έχουν δοθεί χρήματα για την υποστήριξη νοσοκομείων και γηροκομείων στην Κύπρο, καθώς και για ιατρική περίθαλψη μεμονωμένων ατόμων.

Ένα μικρό μέρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος διατίθεται σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν συνδέονται με την Ελλάδα και την Κύπρο.

©2012, A. G. Leventis Foundation. All Rights Reserved.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Ακύρωση